Tuesday, November 16, 2010

Meningen med minnen del II…

Vi VILL minnas.
Vi VILL behålla kontrollen.
Vi VILL veta mer.

”Konsten att tråka ut är att berätta allt”

Vi VILL veta allt.
Vi VILL bli uttråkade.
Vi VILL också bli ihågkomna.

”Att finnas till för evigt, att inte försvinna och vara en obetydlighet, är en drivkraft som tycks styra en stor del av mänsklighetens längtan efter historia”
(Makten över minnet, Gunlög Fur, 2000)

Vi VILL inte försvinna.
Vi VILL förlänga vår egen existens.
Vi VILL förlänga varandras existens.
Vi VILL värdera andra människors existens genom vår egen.
Vi VILL katalogisera, arkivera och samla.

Tillslut tar det anonyma rutnätet av fysiska lämningar över. Benämningen minneslund klingar av ironi. Vi begravs under lager av förtäckta minnen. Hur mycket vi än försöker motverka det kommer våra spår att sakta bli svagare och tillsist försvinna. Fördolda kartor skapas som ingen längre kan läsa eller följa. Trots detta…

VILL vi veta mer, veta allt.
Vi VILL bli uttråkade.