Wednesday, October 13, 2010

Lost memories...

Lost memories…
Förlorade minnen…


Who owns the justifiable right to the lost memories of a deceased human being?
Vem äger rätten till en avliden människas förlorade minnen?


How do we rightfully handle a collection of objects that exist in a place of ethical and juristic confusion?
Hur hanterar vi ett material som befinner sig i ett etiskt och juridiskt gränsland?


What responsibility do we have to preserve and protect the lost memories of a stranger?
Vilket ansvar har vi att vårda och värna om en främmande människans förlorade minnen?

No comments:

Post a Comment